Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Priser

Norsk forening for allmennmedisin deler ut tre priser til allmennleger som har utmerket seg på forskjellige måter: Løvetannprisen, Skribentprisen og Forskningsprisen. 
Løvetann

Andre aktuelle priser for allmennleger:

Løvetannprisen

Norsk forening for allmennmedisin deler ut Løvetannprisen årlig under Allmennmedisinsk våruke. Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget vårt. Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Prisen består av et litografi og kr 20.000.

Verdige vinnere kan foreslås av alle NFA-medlemmer.
Forslag sendes til  sekretariatet

Skribentprisen

Norsk forening for allmennmedisin deler ut skribentprisen årlig på Allmennmedisinsk våruke. Prisen går til en eller flere som i artikkel/essay/kronikk eller annen tekst fremmer allmennmedisinsk fagutvikling eller sprer kunnskap om faget. Viktig/originalt innhold og godt språk vektlegges.

Prisen beløper seg til kr 15.000 og erstatter det tidligere forfatterstipendet.  

Verdige skribenter/tekster kan foreslås av alle  NFA-medlemmer.
Forslag sendes til utdanningsutvalget.

Forskningsprisen

Allmennmedisinsk forskningsutvalg deler ut forskningsprisen årlig. Prisen tildeles beste frie foredrag som framføres under forskningsdagen på Nidaroskongressen/Primærmedisinsk uke.

Prisen skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant allmennleger som har liten forskningserfaring fra før. Prisen kan gjerne gå til foredrag som beskriver mindre prosjekter eller prosjektideer som utmerker seg ved sin nytenkning eller tverrfaglighet, eller som på andre måter viser spennvidden i allmennmedisinsk forskning. Bedømmingen bygger på innsendt sammendrag og framføringen av foredraget. Det legges også vekt på faglig relevans og vitenskapelig kvalitet. 

Prisen beløper seg til kr 15.000.