Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Priser

Løvetannprisen

Norsk forening for allmennmedisin deler ut Løvetannprisen en gang årlig under Allmennmedisinsk våruke. Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000. Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget vårt. Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Skribentpris

NFA deler ut en skribentpris på kr 15.000 årlig på Allmennmedisinsk våruke. Prisen erstatter det tidligere forfatterstipendet. Prisen går til en eller flere som i artikkel/essay/kronikk eller annen tekst fremmer allmennmedisinsk fagutvikling eller sprer kunnskap om faget. Viktig/originalt innhold og godt språk vektlegges.

Alle NFA-medlemmer kan foreslå tekst som de finner verdig.

Det er nedsatt en innstillingskomite sammensatt av medlemmer i utdanningsutvalget i NFA.

Forskningsprisen

Prisen deles ut av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring fra før. Prisen tildeles beste frie foredrag som framføres under forskningsdagen på Nidaroskongressen/Primærmedisinsk uke. Prisen er nå på kr. 15 000,-. Prisen kan gjerne gå til foredrag som beskriver mindre prosjekter eller prosjektideer som utmerker seg ved sin nytenkning eller tverrfaglighet eller som på andre måter viser spennvidden i allmennmedisinsk forskning. Bedømmingen bygger på innsendt sammendrag og framføringen av foredraget. Det legges også vekt på faglig relevans og vitenskapelig kvalitet.