Søknad om AFU-stipend

Elektronisk søknadsskjema til forskningsstipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Mrk: Før du søker om midler bør du lese Retningslinjer for AFU-stipend.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  • Ved første søknad (nye prosjekt): Tidsplan, søkers CV, skriftlig bekreftelse på veiledning og tilknytning til Allmennmedisinsk forskningsenhet og/eller allmennmedisinsk universitetsseksjon/faggruppe
  • Ved søknad om forlengelse av prosjektstøtte: Oppdatert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, veiledererklæring og annen informasjon relevant for søknad
  • Viktig: Alle vedlegg må samles til ett dokument (pdf-format), som lastes opp i "browse"-feltet under. Søknaden må være på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side). 

Framdriftsplan og sluttrapport
Forskningsutvalget krever at det sendes en framdriftsrapport til  sekretariatet i slutten av det halvåret stipendet er mottatt (se eget skjema). Det kreves dessuten en sluttrapport eller kopien av en eventuell publikasjon når prosjektet er avsluttet. Sluttrapporten sendes til forskningsutvalgets seretariat.  

Kontaktinformasjon

Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet: NFA-sekretariatet
Spørsmål om søknader og oppfølging av stipendiater:  Forskningsutvalgets sekretariat 

 

Elektronisk søknadsskjema til forskningsstipend

Har du søkt stipendet (tidl.AFU-stipend) tidligere?