Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Søknad Forskningsstipend

Elektronisk søknadsskjema til stipend fra Forskningsutvalget

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  • Ved første søknad (nye prosjekt): Tidsplan, søkers CV, skriftlig bekreftelse på veiledning og tilknytning til Allmennmedisinsk forskningsenhet og/eller allmennmedisinsk universitetsseksjon/faggruppe
  • Ved søknad om forlengelse av prosjektstøtte: Oppdatert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, veiledererklæring og annen informasjon relevant for søknad
  • Viktig: Alle vedlegg må samles til ett dokument (pdf-format), som lastes opp i "browse"-feltet under. Søknaden må være på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side). 

Framdriftsplan og sluttrapport
Forskningsutvalget krever at det sendes en framdriftsrapport til  sekretariatet i slutten av det halvåret stipendet er mottatt (se eget skjema). Det kreves dessuten en sluttrapport eller kopien av en eventuell publikasjon når prosjektet er avsluttet. Sluttrapporten sendes til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, v/ Tove Rutle, Sjøbergvn. 32, 2066 Jessheim. E-mail: rmrtove@online.no 

Kontaktinformasjon

Søknaden mottas av Forskningsutvalgets sekretariat.
Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet kan rettes til NFA-sekretariatet.

 

Elektronisk søknadsskjema til forskningsstipend

Har du søkt stipendet (tidl.AFU-stipend) tidligere?