Mentorordningen

Mentorordningen har som formål å gi medisinstudenter på alle trinn av utdanningen et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse. Prosjektet er et samarbeid mellom NFA og Norsk medisinstudentforening (Nmf).
Illustrasjonsbilde mentorordningen

Prosjektet har også som målsetning å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering. Prosjektet henvender seg til medisinstudenter i inn- og utland, og skal bidra til at studenten får veiledning i spørsmål knyttet til legerollen.

Mentoroppgaven skal være motivert ut fra en interesse for studentenes situasjon og behov. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentundervisning eller -veiledning.

Dette er en uhonorert og frivillig ordning som kan tilrettelegges slik mentor og studenten blir enige om. Tilgjengelig tid, legens interesse og studentens kompetanse vil være bestemmende for hvilket innhold kontakten skal ha. Også kontaktens varighet er det opp til mentor og student å bestemme. Uformelle møter og samtaler, deltakelse i veiledning, kurs og andre faglige fora kan være noen eksempler.

Mentorordningen er i utgangspunktet ikke ment å dekke den obligatoriske hospiteringen/praksisen i allmennmedisin for utenlandsstudenter, da denne er mer arbeidskrevende enn mentorordningen legger opp til. Det er imidlertid lov å spørre om man kan hospitere hos mentoren som en del av opplegget, men da må studenten være forberedt på å få nei til svar.

Interesserte fastleger kan logge inn og registrere seg nedenfor.  Kontaktdetaljene dine vil da bli tilgjengelig for interesserte studenter. Avmelding skjer ved å kontakte NFA-sekretariatet.

Interesserte Nmf-medlemmer kan logge inn og lese listen  over tilgjengelige mentorer nedenfor.