Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utdanningsutvalg

Mentorordningen

Mentorordningen har som formål å gi medisinstudenter på alle trinn av utdanningen et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse. Prosjektet er et samarbeid mellom NFA og Norsk medisinstudentforening (Nmf).
Illustrasjonsbilde mentorordningen
Illustrasjonsbilde - mentorordningen

Prosjektet har også som målsetning å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering. Prosjektet er primært igangsatt ut fra utenlandsstudentenes behov, men henvender seg til studenter i inn- og utland samt leger som i en eller annen form utøver allmennmedisinsk arbeid.

Mentoroppgaven skal være motivert ut fra en interesse for studentenes situasjon og behov. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentundervisning eller -veiledning.

Dette er en uhonorert og frivillig ordning som kan tilrettelegges slik du og studenten blir enige om. Tilgjengelig tid, legens interesse og studentens kompetanse vil være bestemmende for hvilket innhold kontakten skal ha. Også kontaktens varighet er det opp til mentor og student å bestemme. Hospitering i praksis og på legevakt, uformelle møter og samtaler, deltakelse i veiledning, kurs og andre faglige fora kan være noen eksempler.

Som fastlege kan du logge inn og registrere deg her, med mobilnummer eller nummeret til Legekontoret. Kontaktdetaljene dine vil da bli tilgjengelig for interesserte studenter. Når du har blitt kontaktet av en student og bestemt varighet for mentortid, så kan du kontakte NFA for å bli tatt av listen for tilgjengelige fastlegementorer. Dette gjelder også hvis du ikke lenger er interessert i å være fastlegementor.