Hilsen fra ny NFA-leder, Marte Kvittum Tangen

Marte

Overganger er vanskelig, mange vil holde fast ved det gamle og være kritisk til alt nytt. En adapter (av latin adaptare) er en overgang fra et format til et annet. Adapteren skal overføre funksjoner. Det er gjort svært mye godt NFA arbeid i mange år, og jeg håper vi i nytt styre klarer å være gode adaptere. Jeg har heldigvis fått med meg et svært kompetent styre, som innehar mye allmennmedisinsk kunnskap, og det er en fin blanding av kontinuitet og nye tanker. Vi skal forsøke å se åpent på utviklingen og bidra til at godt allmennmedisinsk tankegods ivaretas best mulig. Vi tar imot ris og ros, og gode råd. Ta gjerne kontakt med meg eller en av de andre i styret.

NFA har mye å være stolt av! Det er fantastisk mange kunnskapsrike og flinke allmennleger. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med flere av dere. Hvis du kjenner på et faglig engasjement, bruk det og meld deg gjerne inn i en av NFA sine faggrupper!
NFA er også stolte av at det i 2020 velges en norsk allmennlege til leder av WONCA World (World Organization of Family Doctors). Vi ønsker Anna Stavdal lykke til og ser frem til videre samarbeid.

Vi presses stadig til å vise tall og statistikk for å beskrive faget vårt. Professor Anders Grimsmo gjorde meg nylig oppmerksom på noen artikler som beskriver en allmennmedisinsk konsultasjon som ustrukturert og personlig, hvor de fleste konsultasjonene handler om flere problemstillinger (1). Det er stor variasjon i hvordan vi kommer frem til valg av behandling og oppfølging. Denne mangelen på struktur er en viktig kvalitet fordi det gir opplevelsen av likeverd og medvirkning, og skaper tillit, relasjoner og kontinuitet (2). Dette er viktig tankegods som jeg skal ta med meg inn i teknokratenes verden.

«7 teser for allmennmedisin» er fortsatt like gyldig. I innledning beskrives allmennmedisin i fastlegeordningen slik: «det skal klargjøre legens ansvarsområde. Fremme forsvarlig bruk av medisinsk teknologi og medikamenter, gi basis for innhold i grunn, videre- og etterutdanningen, skape realistiske forventninger til helsetjenesten og sikre faglig identitet og trygghet for legen». Dette er også en god beskrivelse av oppgavene for meg som leder og oss i styret i NFA. Det er mange arbeidsoppgaver som venter og i september skal vi i styret skrive vårt arbeidsprogram for de 2 neste årene. Det er utfordrende å kunne være proaktive, ikke bare reaktive. Jeg har noen saker som jeg brenner særskilt for, så får vi se om det er mulig å gjennomføre noe av dem.

Det siste punket i «7 teser for allmennmedisin» er «ta ledelsen!». Jeg er klar for utfordringen! Jeg har vært fastlege i snart 20 år, og ser frem å bruke erfaringene og refleksjonene på en ny måte. Jeg har en kjærlighet til faget allmennmedisin og rollen som fastlege. Jeg kjenner og husker alle mine listepasienter, og når det trengs skal dem og erfaringene brukes. Det å være fastlege gir en unik livserfaring, det er en gave å få følge folks liv så nært over tid. Det kan være sårt og gripende, forpliktende og arbeidskrevende, men også veldig givende og egenutviklende.


I LegeTV serien «derfor er jeg lege» fikk filmen om meg for 2 år siden tittelen «Tillitsverv gir overskudd og energi», når jeg nå går over til å gjøre dette på heltid håper jeg utsagnet står seg, men jeg kommer sikkert til å lengte hjem til både pasientene, kollegaene og Nord Østerdalen på heftige dager dominert av helsepolitikk i hovedstaden.

Vi skal prøve å bidra til bevaring av en kvalitativ god og tilgjengelig fastlegetjeneste og en god legevakttjeneste for alle. En sterk og god fastlegetjeneste er viktig for pasientene, kommunene og helseforetakene. Kjennskap til pasientene og kommunen over tid gir god helsetjeneste. Jeg håper vi kan bidra til å øke forståelsen for at det er pasientene og samfunnet som har behovet for en fungerende fastlegetjeneste. Vi venter nå spent på den nær forestående evaluering av fastlegeordningen, men jeg er optimist og er sikker på at vi fortsatt har en sterk og god fastlegeordning om 5 år.


Jeg gleder meg også til samarbeidet med Allmennlegeforeningen og de andre foreningsledd i Legeforeningen. Jeg skal alltid huske at målet vårt er en trygg, kontinuerlig og kompetent fastlegetjeneste som gir likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av bosted, status og økonomi.

Oslo 28.august 2019
Marte Kvittum Tangen


1. Salisbury C, Procter S, Stewart K, Bowen L, Purdy S, Ridd M, et al. The content of general practice consultations: cross-sectional study based on video recordings. The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners. 2013;63(616):e751-e9. Available from:https://bjgp.org/content/bjgp/63/616/e751.full.pdf.
2. Guthrie B, Saultz JW, Freeman GK, Haggerty JL. Continuity of care matters. BMJ. 2008;337:a867.https://www.bmj.com/content/337/bmj.a867.short