Nå kan man få praksiskompensasjon ved deltakelse på kvalitetsforbedringskurs!

Legeforeningens kvalitetsfond er tilført midler til å dekke fravær til kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Fondet kan også dekke kursavgift inntil kr 4000.

Ordningen gjelder næringsdrivende leger og kommuner kan søke også for utgifter til å sende ansatte leger på slikt kurs.

Legen må søke når kurset er fullført. Noen kurs er forhåndsgodkjent for denne ordningen, men man kan søke også for andre kurs. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Obligatoriske grunnkurs dekkes ikke.

Les mer om ordningen her.