Bærekraft på legekontoret

NFA lanserer i disse dager et prosjekt ved navn «Bærekraft på legekontoret». Målet vårt er å bidra til fastlegeordningens framtid som en velfungerende organisasjon der alle sikres lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet når de behøver det. Vi vil fremme treffsikker bruk av helsetjenester og unngå uhensiktsmessig bruk av helsetjenestens ressurser.
Kvinne. NFA styreleder Marte Kvittum Tangen. Foto: Vidar Sandnes
NFA styreleder Marte Kvittum Tangen. Foto: Vidar Sandnes

Bærekraftig bruk av helsetjenesten

Mange forbinder ordet bærekraft med miljøhensyn, som det å anvende mindre plast eller mer grønn energi i vår daglige aktivitet. Bærekraft i vår offentlige norske helsetjeneste handler imidlertid også om noe langt mer grunnleggende, nemlig god organisering, faglige strategier preget av klokskap og nøkternhet, og gjensidig tillit mellom pasienter og leger. Lykkes vi med det kan Norge ha verdens beste allmennlegetjeneste i fremtiden.

Hva går prosjektet ut på?

NFA har siden starten i 2018 tatt aktivt del i Legeforeningens kampanje mot medisinsk overaktivitet Gjør kloke valg – men det er ikke tilstrekkelig til å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Prosjektet Bærekraft på legekontoret skal på en positiv og faglig begrunnet måte styrke helsekompetansen. Prosjektet skal utvikle seg med tiden. I startfasen ønsker vi å informere om hvordan dyktige allmennleger arbeider, inkludert allmennlegenes ansvar for å koordinere bruken av spesialiserte undersøkelser og behandling (portvaktfunksjonen). Vi vil informere om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling som både er uheldig for den enkelte pasient og truer bærekraften i vår samlede helsetjeneste.

Informasjonsmateriale for pasientene og legekontorene

I første omgang har vi laget lysbilder til bruk på venteromsskjermer, en liten podcast-serie og en hjemmeside for prosjektet. I juni lanserer vi et kurs Noklus har laget for legekontorene (både medarbeidere og leger). Etter hvert vil det bli lagt til mer informasjonsmateriale. Kom gjerne med forslag og innspill.

Først og fremst ikke skade!

Budskapet om bærekraft i helsetjenesten er ikke enkelt å formidle. Vi må unngå at folk opplever prosjektet som en avvisning. Fastlegen skal fortsatt være der for alle. Budskapet likner litt på uttrykket «Legevakt for alle, men ikke for alt» –nå vil vi formidle at «Vi vil gi deg best mulig hjelp – INKLUDERT at vi vil skjerme deg mot overdiagnostikk og overbehandling». Antakelig vil dette være nytt og uventet for mange. Vi kommer til å jobbe hardt for å utforme og utvikle budskapet på en god måte.

Felles innsats

Det er allmennmedisinske forskere i Bergen og Trondheim som har tatt initiativ til «Bærekraft på legekontoret», i tett samarbeid med både Noklus, SKIL og ikke minst styret i NFA. Jeg håper både de allmennmedisinske akademiske miljøene, kompetansesentrene og NFAs egne faggrupper vil slutte seg til dette initiativet. For å sikre bærekraften i den likeverdige offentlige helsetjenesten trengs det en felles innsats. Bli med! Les mer om bærekraft på legekontoret her.