Norsk forening for arbeidsmedisin

2018

Årsmøte for Namf/NFAM 2018

Årsmøte for Namf/NFAM finner sted på Soria Moria 25. april 2018 kl. 16:45.
Velkommen til alle medlemmer. Årsmeldingene finner du på Namf's nettsider.
23. mars 2018

Innkalling, regnskap og årsrapport er å finne på nettsidene her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-arbeidsmedisin/om-oss/arsmoter/