2018

25. mai 2018

Viktig rapport og seminar

En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no. Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/
23. mars 2018

Årsmøte for Namf/NFAM 2018

Årsmøte for Namf/NFAM finner sted på Soria Moria 25. april 2018 kl. 16:45. Velkommen til alle medlemmer. Årsmeldingene finner du på Namf's nettsider.