Viktig rapport og seminar

En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no.

Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/