Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Årsmøte Namf og NFAM gjennomført med god deltakelse

4. mai 2021
Collage fra årsmøte Namf/NFAM-foredragsholdere

Kristian Vetlesen dro oss som vanlig trygt gjennom agendaen og nødvendige avstemninger – alle ved akklamasjon 😊. Jarand Hindenes fra valgkomiteen presenterte forslag til nytt styre for neste 2-årsperiode (trer i kraft 1.9.21), og både Laila Torp (Namf) og Kjersti Skantze (NFAM) ble gjenvalgt som ledere. Øvrig styre består av Ingrid Sivesind Mehlum, Kari Merete Dalen, Kjersti Oddvarsdatter Sæther, Yogindra Samant og ny i styret Anne Kristine Jordal.

Etter årsmøtet hadde vi en forkortet "vårkonferansedel". Engasjerende og spennende foredrag fra generalsekretær Geir Riise om arbeidsmedisinerens rolle nå og framover, Jan Emil Kristoffersen redegjorde fra covid-19-rådgivningsgruppen som han leder i Legeforeningen, og til slutt fikk vi en grundig redegjørelse om den nye spesialistordningen i arbeidsmedisin fra Ingrid Sivesind Melhum, som i tillegg til å være styremedlem i Namf/NFAM og er leder av spesialistkomiteen i arbeidsmedisin.

Takk til alle deltakere og foredragsholdere – ta gjerne kontakt med styret for spørsmål.