Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Årsmøte Namf og NFAM gjennomført med god deltakelse

04. mai 2021

Namf-NFAM Årsmøte 2021

20. april 2021
Sakspapirer til årsmøtet og program for "vårkonferanse-delen" Velkommen til digitalt årsmøte i Namf og NFAM og en forkortet "vårkonferanse" i etterkant av møtet mandag 3. mai 2021

Viktig info om spesialister til arbeidsmedisin

09. april 2021
Det siste nummeret av Ramazzini inneholder informasjon om den nye spesialistordningen og hvilke konsekvenser dette kan få for leger i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin.

Tillitsvalgtkonferanse Namf - Oppsummering

17. februar 2021
Torsdag 04. februar ble den årlige konferansen for Namf sine lokale tillitsvalgte avholdt, denne gang på teams. Deltakerne var lokaltillitsvalgte, inviterte gjester fra LO, NHO, Rettshjelpsutvalget, Ramazzini og valgkomiteen, i tillegg til styret i NAMF/NFAM og sekretariatet.