Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Namf-NFAM Årsmøte 2021

Sakspapirer til årsmøtet og program for "vårkonferanse-delen"

Velkommen til digitalt årsmøte i Namf og NFAM og en forkortet "vårkonferanse" i etterkant av møtet mandag 3. mai 2021
IMD
20. april 2021
teamsmøte med pc - photo: Colourbox.com
digitalt møte - foto colourbox.com

Program for årsmøte/debattdel for Namf og NFAM 3. mai 2021

Kl. 12.00 – 13.30   Årsmøtene gjennomføres

Møtet fortsetter med en "forkortet vårukekonferanse":

Kl. 13.45 – 14.45    Generalsekretær Geir Riise gir oss sine betraktninger og erfaringer rundt arbeidsmedisinerens rolle nå og framover. I tillegg til å ha lang organisasjonsmessig erfaring har Geir bred erfaring fra det arbeidsmedisinske området som tidligere sjeflege i Statoil konsernet, medisinsk fagsjef i NHO og HMS direktør i Posten konsernet.

Kl. 15.00 – 15.15      Informasjon fra legeforeningens covid 19 rådgivningsgruppe  v/ leder Jan Emil Kristoffersen, seksjonssjef Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen

Kl. 15.15 – 15.30      Status for ny spesialistordning i arbeidsmedisin, STAMI v/ Ingrid Sivesind Mehlum, styremedlem i Namf/NfAM og leder av spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin.

ca. kl. 15.30 Slutt

E-post med påmeldingslink er sendt medlemmene 18.3.21. Ca. en ukes tid før møtet vil de som har meldt seg motta en møtelink for deltakelse på selve møtet.   

Hjertelig velkommen!