Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Namf-NFAM Årsmøte 2021

Innkalling til digitalt årsmøte og vårkonferanse mandag 3. mai 2021
IMD
27. januar 2021
teamsmøte med pc - photo: Colourbox.com
digitalt møte - foto colourbox.com

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk Forening for Arbeidsmedisin (NFAM) innkaller til digitalt årsmøte og en noe forkortet vårkonferanse mandag 3. mai.

Tema og program for konferansebiten vil komme senere, mens årsmøtepapirene blir lagt ut på hjemmesiden i henhold til frister satt i vedtekter.

Frister for å melde saker: 4. april 2021

sendes namf@legeforeningen.no

Møtet blir holdt på Teams, møteinnkalling og invitasjon kommer senere. Sett av dagen!

 

Valg til ny styreperiode 2021 - 2023

Valgkomiteen har startet sitt arbeid, så har du forslag til nye styremedlemmer ta kontakt direkte med valgkomiteens leder så snart som mulig:

Kristian Vetlesen - Kristian.vetlesen@gmail.com,