Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Tillitsvalgtkonferanse Namf - Oppsummering

Torsdag 04. februar ble den årlige konferansen for Namf sine lokale tillitsvalgte avholdt, denne gang på teams. Deltakerne var lokaltillitsvalgte, inviterte gjester fra LO, NHO, Rettshjelpsutvalget, Ramazzini og valgkomiteen, i tillegg til styret i NAMF/NFAM og sekretariatet.
17. februar 2021
4 personer i teams-konferanse på pc Photo: colourbox.com
Teamsmøte Foto: colourbox.com

Først ut var leder i NAMF Laila Torp, som gikk gjennom høydepunktene fra arbeidet i NAMF dette året. Videre orienterte nylig påtroppende leder i spesialitetskomiteen Ingrid Sivesind Mehlum om arbeidet deres. Hun trakk frem saker som avtaler mellom godkjent og registrert utdanningsvirksomhet, veiledning av leger i spesialisering og behov for stillinger i institusjon.

Siste bolk var satt av til Utviklingsprosjektet. Prosjektet ble satt i gang av Arbeids- og sosialdepartementet høsten 2019, for å vurdere og foreslå virkemidler for å sikre at bedriftshelsetjenesten bidrar til virksomhetenes forebyggende arbeidsmiljø og videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Vi ønsket å diskutere forslagene til arbeidsgruppen i forkant av høringen, som er forventet i begynnelsen av inneværende år. Det var stort engasjement i gruppen, og mye gode innspill. Det var også interessante innspill fra LO ved Cecilie Sjåland og Norsk Industri ved Erik Dahl Hansen. Arbeidsmedisineren rolle i bedriftshelsetjenesten og risikobasert bedriftshelsetjeneste var temaene som det ble brukt mest tid på.

Innspillene vil bli nyttige i den videre politiske prosessen. Mye er vi enige om, men utfordringen er å formidle tydelig, slik at vi når frem med budskapet vårt.

Tusen takk for deltakelsen alle sammen.

For styret i Namf

Kari Merete Dalen