Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Arbeidsmiljø-forskriftene - Legeforeningens høringssvar

Direktoratet for arbeidstilsynet sendte 21. juni forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Fristen for å svare gikk ut 10. oktober og høringssvarene er nå tilgjengelige på arbeidstilsynets nettsider.
Legeforeningen har avgitt høringssvar - det finner du ved å følge denne lenken!
Andre høringssvar finner du på
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=244123
7. november 2013