Før 2018

12. september 2017

Kontorlandskap og fleksikontorer

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".
22. august 2017

Vår-konferansen 2018

Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april. Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!
09. juni 2017

Legeforeningen har innspill til Ekspertgruppen for BHT

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT). https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/
01. mars 2017

Husk å melde arbeidsrelatert sykdom eller skade - nytt skjema

Arbeidstilsynet har oppdatert skjema Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (154b/c) som brukes ved melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade til Arbeidstilsynet. Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.
15. februar 2017

Regjeringen vil vurdere BHT - nedsetter ekspertgruppe

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Les mer om dette på regjeringen.no
15. februar 2017

Ny sekretariatsleder i NAMF

Espen Slettmyr tiltrer som ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.3.17, fordi nåværende sekretariatsleder Synne B, Staalen slutter i Legeforeningen.
23. september 2016

Sintef evaluerer BHT

SINTEF har evalert bedrifstshelsetjenesten i Norge - en BHT i endring Evalueringsrapporten foreligger nå og noen av hovedpunktene finner du her. http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/ Hvis du er interessert i å lese hele rapporten (164 sider) finner du den i høyre marg! Dette er et viktig dokument for arbeidsmedisinere framover - les og diskuter!
05. juli 2016

Ny sekretariatsleder i NAMF

Synne Bjørvik Staalen er ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.6.16
17. juni 2016

Legeforeningen om IA-avtalen

Partene i IA-avtalen gjennomfører en underveisvurdering av IA-avtalen. Akademikernes medlemsforeninger er blitt bedt om å komme med sine synspunkter.

Side 1 av 4