Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Årsmøte 2012

Årsmøte NAMF/NFAM har vært avholdt torsdag 10.mai i forbindelse med vår-møtet på Son.
Sakspapirene til møtet finner du som vedlegg i h. marg, og referatet fra årsmøtet er også klart.
24. april 2012