Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Artikkel om legers spesialistutdanning

Som kjent er godkjenningen av spesialister overtatt av Helsedirektoratet. De er også i gang med å gjennomgå strukturen på spesialistutdanningen og godkjenningsordningen. I en artikkel i siste Dagens Medisin heter det at: "Mangel på læringsmål og fagutvikling er den viktigste utfordringen slik spesialistutdanningen er nå, fastslår Helsedirektoratet"
Det hevdes også at "utdanningsløpene oppleves som tilfeldige og fragmenterte".
Les hele artikkelen på dagensmedisin.no
15. november 2012