Det nye NAMF styret legger planer for 2015-2017

Styret og sekretariatet hadde 7.-8.10 planleggingsseminar på Soria Moria. De la opp planen for styreperioden 2015-17 og diskuterte den med Legeforeningens nye president Marit Hermansen.
namfstyre 2015
Fra venstre Tore Tynes, Kjersti Skantze , Monika Lønning, Tonje Strømholm, Knut Skyberg, Laila Torp, Jan Eikeland (sekretariatet) , Arne Nysæther, Ragni Skille Berge (sekretariatet), Tor Erik Danielsen (institusjonsutvalget)

Planen for den kommende styreperioden ser slik ut:

 

1. Styrke BHT og bedriftslegenes rolle i BHT

 • Styrket medisinsk faglig ledelse i BHT
 • Bedre rammer for forskning i BHT
 • Mentorordning for bedriftslegene
 • Godkjent BHT skal ha arbeidsmedisiner i minst 50 prosent stilling
 • Arbeide for at bedriftsleger får spesialisere seg i arbeidsmedisin og etterutdanne seg
 • Få omtale i mediene knyttet til disse målsettingene

2. Utvikle arbeidsmedisin i et globalt perspektiv

 • Fortsette støtten til internasjonale prosjekte
 • Sette fokus på etikk og arbeidsmiljø i internasjonale selskaper
 • Se på arbeidsmiljøkonsekvenser av innvandring til Norge

3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin

 • Sikre arbeidsmedisinen i ny spesialitetsstruktur
 • Følge opp undervisningen ved universitetene
 • Legge til rette for faglige arenaer