Forskningsprisen 2014

NAMF/NFAM skal dele ut forskningspris for 2014. Du kan nominere kandidater.
forskning

 Forskningsprisen skal i år utdeles for tredje gang, på NAMF/NFAMs vårkonferanse 7. – 9. mai 2014.

Alle medlemmer av NAMF/NFAM kan nominere kandidater. Fristen for nominasjon er satt til 15. mars 2014. Prisen kan kun tildeles medlemmer av NAMF/NFAM.

 Prisen tildeles for en originalartikkel publisert i Tidsskrift for den norske legeforening eller i et internasjonalt peer-review tidsskrift. Prisen i 2014 tildeles for en artikkel publisert i løpet av 2013. Den aktuelle kandidaten skal ikke ha disputert før den aktuelle artikkelen er akseptert for publisering.

Nominasjonen skal inneholde begrunnelse og den aktuelle publikasjonen skal vedlegges.

Nominasjoner sendes til Forskningsutvalget som vurderer forslagene og innstiller prisvinner. E-post: merete.bugge@stami.no

 Styrene i NAMF/NFAM behandler innstillingen og utnevner prisvinneren.

 Prisvinneren inviteres til vårkonferansen 2014, og vil, i tillegg til heder og ære, motta et reisestipend