Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Husk å melde arbeidsrelatert sykdom eller skade - nytt skjema

Arbeidstilsynet har oppdatert skjema Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (154b/c) som brukes ved melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade til Arbeidstilsynet.
Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.
For meldinger om arbeidsrelatert sykdom er skjemaet endret slik at det er tydeligere at pasienten må samtykke til at Arbeidstilsynet bruker pasientens navn ved en eventuell oppfølging av meldingen.
Det nye skjemaet kan bestilles eller lastes ned på Arbeidstilsynets hjemmeside: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259596
1. mars 2017