Hva mener NAMF om endringene i Arbeidsmiljøloven

Det er mye fokus på Arbeidsmiljøloven for tiden, jfr politisk streik i denne uken.

Alle NAMFs medlemmer (får vi tro) er interessert i arbeidsmiljø-politikk og noen ekstra interesserte har etterlyst hva NAMF har ment om endrings-forslagene i AML. NAMF-styret sender sin høringsuttalelse til  Legeforeningen sentralt og deres høringsuttalelse blir samordnet med Akademikernes.

Her kan dere lese NAMFs høringsuttalelse og dere finner også lenke til legeforeningens høringsuttalelse.