Kontorlandskap og fleksikontorer

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

Etter avtale med forfatterne og redaktøren av Helserådet legger vi en lenke på våre sider. Dette er tema som engasjerer på mange arbeidsplasser og det forventes at arbeidsmedisinere har kunnskap om emnet.

Du finner lenke til temanummeret her , Helserådet spesialnummer 16/2017.

Anders Smith er seniorrådgiver i Helsebiblioteket og bl.a redaktør for "Helserådet". Han har gjennom en årrekke gjort en imponerende innsats ved å utgi dette tidsskriftet. Her samles debattinnlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber innen feltet samfunnsmedisin og folkehelse, med særlig vekt på forholdene i kommunehelsetjenesten.

Det er stadig innlegg i "Helserådet" som er relevant for arbeidsmedisinere og vi anbefaler sterkt å lese mer om dette på helsebibliotekets sider.