Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Langtidsplan for obligatoriske kurs (tidl.Rulleringsplan )

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.
Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne. Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.
15. januar 2016