Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Legeforeningen om IA-avtalen

Partene i IA-avtalen gjennomfører en underveisvurdering av IA-avtalen. Akademikernes medlemsforeninger er blitt bedt om å komme med sine synspunkter.
17. juni 2016

Dere finner Legeforeningens uttalelse i høyre marg.