Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Ny IA-avtale

Det er framforhandlet ny IA-avtale og i den forbindelse er forslag til endringer i AML og folketrygdloven ute på høring.
26. mars 2014

Se hørings-brev mv på departementets side.

Se høringssvar fra Norsk forening for allmennmedisin

NAMF/NFAM har ikke kommet med et internt høringssvar (jfr kort frist) men styrene har sendt et notat til  presidenten,  lederne av yrkesforeningene og Norsk forening for allmennmedisin. Notatet finner du her.

Legeforeningens svar til departementet finner du i høyre marg.