Ny sekretariatsleder i NAMF

Synne Bjørvik Staalen er ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.6.16
staalen 2

På grunn av interne omrokkeringer i sekretariatet (avdeling for jus og arbeidsliv) har advokat Synne Bjørvik Staalen overtatt som sekretariatsleder etter Jan Eikeland.

Synne Bjørvik Staalen er 42 år og har jobbet i Legeforeningen siden 2009. Før det jobbet hun i advokatfirmaet Ness Lundin fra 2000.

Hun har sin hovedfunksjon i avdeling for jus og arbeidsliv og har der jobbet mye med arbeidsrett og bistått medlemmer av Legeforeningen i enkeltsaker. Hun er også sekretær for Rettshjelpsutvalget, som administrerer rettshjelpsordningen. Dette er en mulighet for økonomisk støtte til advokatbistand som supplerer den bistanden Legeforeningens egne advokater kan gi.

Hun har også jobbet i YLF-sekretariatet i ca. 3 år.

Synne har vært mye involvert i IA-arbeidet både i Legeforeningen og i Akademikerne. Dette har vært i forbindelse med inngåelse og revisjon av IA-avtalen, samt ulike problemstillinger knyttet til sykefraværsoppfølging, herunder fastlegenes rolle.

For øvrig er Synne gift, har to jenter på 8 og 10 år, er opprinnelig fra Kragerø, men bor nå på Stabekk i Bærum.