Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Nytt fra institusjonsutvalget

De arbeidsmedisinske avdelingene fikk igjen positive nyheter med Statsbudsjettet. De øremerkede midlene til fagmiljøene viderføres også i 2016.
13. oktober 2015

En annen nyhet er at EASOM (den europeiske organisasjonen for utdanningsinstitusjoner i arbeidsmedisin) arrangerer sitt neste møte i Bergen. Møtet avholdes i slutten av august neste år. Tusen takk til kollegaene i Bergen som tar på seg et så stort arrangement.

Årets høstmøte for avdelingene arrangeres i Sandefjord 19.-21.oktober i regi av avdelingen i Skien. Vi er invitert til et spennende program som blant annet omfatter kvalitetssikring av utredningene for arbeidsrelaterte sykdommer.

Ellers er UEMS (den europeiske spesialistorganisasjonen) - seksjonen for arbeidsmedisin - i gang med et arbeid for å utrede rådgivende europeiske kompetansekrav til spesialistutdanningen i arbeidsmedisin. Om alt går bra, bør det foreligge et konkret utkast til dokument om ca. ett år. Styret i NAMF har oppnevnt Tor Erik Danielsen og Kristian Vetlesen som våre representanter i UEMS for en ny 2-årsperiode.