Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Om arbeidsmedisinerens rolle i BHT

Styret i NAMF og NFAM har utarbeidet en brosjyre som tydeliggjør hvilken rolle arbeidsmedisineren har i en bedriftshelsetjeneste.
Les om den nye brosjyren om arbeidsmedisinerens rolle i BHT her!
21. juni 2015