Sintef evaluerer BHT

SINTEF har evalert bedrifstshelsetjenesten i Norge - en BHT i endring
Evalueringsrapporten foreligger nå og noen av hovedpunktene finner du her.
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
Hvis du er interessert i å lese hele rapporten (164 sider) finner du den i høyre marg!
Dette er et viktig dokument for arbeidsmedisinere framover - les og diskuter!