Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Sintef evaluerer BHT

SINTEF har evalert bedrifstshelsetjenesten i Norge - en BHT i endring
Evalueringsrapporten foreligger nå og noen av hovedpunktene finner du her.
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
Hvis du er interessert i å lese hele rapporten (164 sider) finner du den i høyre marg!
Dette er et viktig dokument for arbeidsmedisinere framover - les og diskuter!
23. september 2016