Vår-konferansen 2018

Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april. Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!
soriamoria

Vi har fått flere gode ideer fra tidligere års evalueringer, og bruker disse i arbeidet med et innholdsrikt program. I tillegg vet vi at disse dagene er både hyggelige og åpner for gode kollegiale relasjoner, så det er ingen grunn til ikke å komme.

Påmelding gjøres elektronisk, følg lenken og gjør nødvendige avkrysninger: https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/2/32707/