Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Yrkeshygienikeren

Yrkeshygienikere er en av arbeidsmedisinerens viktigste samarbeidspartnere. Norsk yrkeshygienisk forening utgir "Yrkeshygienikeren" med artikler som kan være relevante også for leger med interesse for arbeidsmiljø og yrkeshygiene,
21. mai 2016

Du kan lese siste nummer av Yrkehygienikeren her:
Yrkeshygienikeren nr. 1, 2016 (PDF)

Her er lenke til Norsk Yrkeshygienisk forening.