Norsk forening for arbeidsmedisin

Om oss

Spesialitetskomite og forskningsutvalget

SpesialitetskomiteenProfilbilde
Leder
Mehlum, Ingrid Sivesind
Profilbilde
Medlem
Myren, Hilde
Profilbilde
Medlem
Strømholm, Tonje
Profilbilde
Medlem
Svedahl, Sindre Rabben
Profilbilde
LIS-medlem
Henriksen, Tone Kolås
Profilbilde
Varamedlem
Nordseth, Mari Kopreitan
Profilbilde
Varamedlem
Watts, Elin
Profilbilde
LIS-varamedlem
Teigen, Krister Aune

Forskningsutvalg

Les forskningsutvalgets strateginotat, som er oppdatert med nye lenker!