Om oss

Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Foran: Laila M. Torp, leder, og Jarand Hindenes, nestleder. Bak: Styremedlemmene Gunnar Skipenes, Kjersti O. Sæther, Martine Pedersen, Yogindra Samant, Anne Kristine Jordal.  Foto: Anne Kristine Jordal
Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Foto: Anne Kristine Jordal