Norsk forening for arbeidsmedisin

Om oss

Styret Namf-NFAM
Styret Namf - NFAM (2019-2021). Fra venstre: Brynjar Jakobsen, Kari Merete Dalen, Yogindra Samant, Laila Torp (leder Namf), Kjersti Skantze (leder NFAM), Ingrid S. Mehlum, Kjersti O. Sæther, Inger Marie Daffinrud (sekretariatet) og Espen Slettmyr (sekretariatet). E-post til Namf og NFAM sendes: namf@legeforeningen.no