Om oss

Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening i atriumet på Legenes hus. Foto: Legeforeningen
Styret Namf - NFAM (2021-2023) Fra venstre: Kari Merete Dalen, Kjersti O. Sæther, Ingrid Sivesind Mehlum, Laila Torp, Kjersti Skantze, Inger Marie Daffinrud, Anders Schrøder Amundsen. Yogindra Samant og Anne Kristine Jordal mangler på bildet. Foto: Legeforeningen