Norsk forening for arbeidsmedisin

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Skantze, Kjersti Aksnes
Profilbilde
Nestleder
Torp, Laila M.
Profilbilde
Medlem
Dalen, Kari Merete
Profilbilde
Medlem
Jakobsen, Brynjar
Profilbilde
Medlem
Mehlum, Ingrid Sivesind
Profilbilde
Medlem
Samant, Yogindra
Profilbilde
Medlem
Sæther, Kjersti Oddvarsdatter
Profilbilde
Varamedlem
Eriksen, Tone
Profilbilde
Varamedlem
Skipenes, Gunnar