Vedtekter for Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM)

Endringer vedtatt på årsmøte 23.05.19. Trådt i kraft 01.09.2019.
Endringer vedtatt på årsmøtet 4.5.23.(§2)