Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Prosjekt geriatriske IT-tjenester (GerIT)

Prosjektet Geriatriske IT-tjenester (GerIT) ble opprettet i 1997 etter initiativ fra Norsk geriatrisk forening, og ble til i et samarbeid mellom denne foreningen og Nasjonalt formidlingssenter i geriatri

Formidlingssenteret ble avviklet fra 1. januar 2007 og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har påtatt seg det finansielle og driftsmessige ansvaret for GerIT. Prosjektet ledes av en styringsgruppe, og Leiv Otto Watne er engasjert som daglig leder i deltidsstillilng.

Formålet med prosjektet er å styrke kommunikasjonen og samhandlingen mellom de som driver sykehusbasert geriatri i Norge, å heve kvaliteten på norsk geriatri, og å gi offentligheten informasjon om geriatrisk virksomhet.

I prosjektets regi er det opprettet et nettsted for norsk geriatri. Nettstedet består dels av sider med informasjon for offentligheten og dels av sider som går under betegnelsen Geriatrisk intranett. En av de viktigste anvendelsesområdene for intranettet er blitt overføring av lysbilder i forbindelse med fjernundervisning for norske geriatriske sykehusenheter som foregår hver 14 dag.