Norsk forening for infeksjonsmedisin

2020

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021

Dette er en gammel versjon av hiv-retningslinjene fra 2021.
30. november 2020
Hiv retningslinjer 2021

Oppdatert versjon for 2022 finnes her.

Under ligger gammel versjon fra 2021.