Bli medlem i Norsk forening for infeksjonsmedisin

Spesialister i infeksjonssykdommer blir automatisk innmeldt i NFIM som fagmedisinsk forening dersom man ikke ønsker noe annet. Leger i spesialisering og andre interesserte leger må selv sende beskjed om hvilken fagmedisinsk forening de vil tilhøre.
Foto: Colourbox.
Bli medlem i Norsk forening for infeksjonsmedisin! Foto: Colourbox.

Send en e-post til medlem@legeforeningen.no med navn, stilling, arbeidssted, adresse, mobil og e-post. Ta gjerne med ditt medlemsnummer i Legeforeningen hvis du har det tilgjengelig.

Velkommen som medlem!