Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Årsmøtet i NFKNF ble avholdt digitalt den 18/6 2021.

Den 18/6 2021 ble det avholdt digitalt årsmøte i NFKNF. Foreningen fikk ny leder og vi gratulerer Kristian Bernhard Nilsen (OUS) med ledervervet. Han kjenner foreningen vår godt og har hatt sentrale verv tidligere. En stor takk rettes til avtroppende leder Tom Eichele (HUS) for super innsats de årene han har sittet som leder.
21. juni 2021
nfkn logo

 

Det ble også enkelte endringer ellers i styret og i andre komiteer. 

Les mer om de forskjellige komiteer og styrets sammensetning på siden "Om oss"

Forøvrig ble både regnskap og budsjett godkjent av årsmøtet, og det ble gjennomgått rapporter fra de forskjellige komiteene. 

Diverse andre emner stod også på dagsordenen. 

Foreningens medlemmer vil få tilgang til årsmøtereferatet når det er tilgjengelig.