Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

2021

Metodeboken er oppdatert.

En rekke kapitler er nylig revidert. En stor takk rettes til Kvalitetsutvalget med Petter Moe Omland i spissen. Nå er de fleste kapitlene reviderte de siste årene, og "Metodeboken" er mer tilpasset lesing på nettet.
25. juli 2021

Les metodeboken her.