Metodeboken er oppdatert.

En rekke kapitler er nylig revidert. En stor takk rettes til Kvalitetsutvalget med Petter Moe Omland i spissen. Nå er de fleste kapitlene reviderte de siste årene, og "Metodeboken" er mer tilpasset lesing på nettet.

Les metodeboken her.