Nå kan du søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten oppfordres til å søke. Mer informasjon finner du i linken under. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.