Norsk forening for medisinsk genetikk

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening. Vi organiserer medisinske genetikere og leger i utdanning i medisinsk genetikk. Faget omfatter inngående kunnskap om genetiske faktorers betydning for forekomst av sykdom, misdannelser og utviklingsforstyrrelser hos mennesket, samt genetiske normalvariasjoner som kan ha klinisk betydning.

Genetikk og DNA