Utlysning av stipend

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Oslo 13-14. juni, for å få midler til reise, hospitere eller forske. Kom med forslag til Legeforeningens ærespris innen Infeksjonsmedisin 2019!

Du kan bestemme hvem….
 
Søknadsfrist er 15. april. Sjekk foreningenes hjemmesider for nærmere informasjon under fanen Stipend & Priser.

For deg som er lege i utdanningsstilling og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke kr. 5 000 som reisestøtte for deltagelse hos din hovedforening.

For deg som er spesialist eller lege i spesialisering og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: søk reise- og hospiteringsstipend à kr. 25 000 til opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.

For deg som er hovedmedlem i NFMM: søk reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.

For deg som er hovedmedlem i NFMM og er i gang med forskningsprosjekt: Søk forskningsstipend på inntil kr. 200 000.
Legeforeningens ærespris skal i år gå til en infeksjonsmedisiner. Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag.
 
Alle søknader skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Ingvild Nordøy ingvild.nordoy@ous-hf.no