Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

2021

Årsmøte med fagseminar

05. mai 2021
NFMMs årsmøte 2021 avholdes digitalt den 9. juni på Zoom. I forkant blir det faglig seminar i regi av AFA med tema: Nye brytningspunkter til bry og besvær.

Søk om stipend og nominer kandidater til æresprisen

15. mars 2021
Til deg som er medlem av NFIM eller NFMM - Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Bergen (avholdes tentativt 30. september – 1. oktober)! Du kan søke midler til reise, hospitering eller forskning. Da fjorårets møter ble avholdt digitalt, ble det besluttet å utsette æresprisen. Det blir derfor utdelt Legeforeningens ærespris både innen Medisinsk Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin for 2021! Kom med forslag til hvem du synes fortjener prisen!