Søk om stipend og nominer kandidater til æresprisen

Til deg som er medlem av NFIM eller NFMM - Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte i Bergen (avholdes tentativt 30. september – 1. oktober)!
Du kan søke midler til reise, hospitering eller forskning.
Da fjorårets møter ble avholdt digitalt, ble det besluttet å utsette æresprisen. Det blir derfor utdelt Legeforeningens ærespris både innen Medisinsk Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin for 2021! Kom med forslag til hvem du synes fortjener prisen!

Søknadsfrist er 15. april. Sjekk foreningenes hjemmesider for nærmere informasjon under fanen Fag/Stipend & Priser: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-medisinsk-mikrobiologi/fag/stipender/  

For deg som er lege i utdanningsstilling og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke inntil kr. 5 000 som reisestøtte for deltagelse hos din hovedforening. NFIM har i år økt denne potten betydelig nettopp for at du skal søke.
For deg som er spesialist eller lege i spesialisering og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: søk reise- og hospiteringsstipend. NFIM har økt potten til kr. 30 000 til opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.
For deg som er hovedmedlem i NFMM: søk reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.
For deg som er hovedmedlem i NFMM og er i gang med forskningsprosjekt: Søk forskningsstipend på inntil kr. 200 000. Husk å bruke anbefalte søknadsmal.
Legeforeningens ærespris skal i år gå både til en mikrobiolog og en infeksjonsmedisiner. Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet.

Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag og send dette med begrunnelse til Karianne Wiger Gammelsrud, epost: UXRIWI@ous-hf.no (NFMM) eller Ingvild Nordøy, epost: inordoy@ous-hf.no (NFIM).
(NFMM-forslag som ble sendt inn i 2020 vil bli overført til 2021, dvs. dere trenger ikke sende ny mail)

Alle søknader skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Karianne Wiger Gammelsrud, epost: UXRIWI@ous-hf.no.

Benytt søknadsskjema vedlagt under her til søknad på forskningsstipend.