Vårmøtet 2021 avholdes 30.9. til 1.10. på Voss

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus skulle arrangert Vårmøtet i juni 2020. Men nitide forberedelser til tross – da SARS-CoV-2 nådde landet i februar/mars, ble det ganske raskt klart at viruset hadde egenskaper som tilsa at arrangementet måtte avlyses. Nå er nye datoer satt. Mer informasjon og påmelding via denne lenken: https://www.deltager.no/event/vaarmotet_nfmm_nfim_30092021

Vi ser fram til å arrangere Vårmøtet på Voss torsdag 30. september og fredag 1. oktober. 

Arrangementskomiteen ser fram til et møte med deltagelse fra alle deler av landet. Det faglige programmet blir omfattende og vil rimelig nok komme til å omhandle en bolk om kilden til avlysningene. Se nederst på siden for lenke til detaljert program!

Påmelding via denne lenken: melding