Nukleærmedisinsk kurs del 1

Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern.

Kurset avholdes 26-30. november 2018, Meet Ullevaal (tidl. UBC Ullevål stadion).

Meld deg på her.

Strålevernmessige tenkemåter og prinsipper - beskyttelse av pasient, personale og publikum. Lover, forskrifter og veiledninger. Grunnleggende strålefysikk, radionuklider og radioaktive prosesser. Ioniserende strålings vekselvirkning med materie. Strålevirkning på biologisk vev - et kritisk blikk på risiko. Dosimetri - ekstern og intern. Persondosimetri. Håndtering av radionuklider. Radioaktivitet i miljøet. Nukleærmedisinsk instrumentering - strålingsdetektorer. Anbefalte prosedyrer. Informasjon til pasienter og sykehusansatte om doser og risiko.