Kort tungebånd

Ny veileder for vurdering og behandling av kort tungebånd hos nyfødte.

Norsk barnelegeforening med samarbeidspartnere har utarbeidet en ny veileder for vurdering av kort tungebånd hos nyfødte. Det er en oversiktlig veileder som skisserer fremgangsmåte hvor man i første omgang må tilby ammeveiledning før det er aktuelt å vurdere klipping av tungebånd. 

Denne er tilgjengelig via Helsebiblioteket