2019

13. august 2020

Høstmøtet 22.-23.10.2020

Årets møte er på Zoom!
28. juli 2020

Varsel om trakasering

02. juli 2020

Sommerhilsen

15. april 2020

Covid-19 eller pollenallergi

I kommende pollensesong vil det kunne oppstå tvil om symptomer på sykdom i øvre luftveier skyldes allergi eller Covid-19. Symptomene kan være like. Hensikten med dette dokumentet er å si noe om hvilke symptomer som kan tyde på hva, og gi råd om hvordan leger og pasienter bør forholde seg når det oppstår tvil om symptomene skyldes pollenallergi eller infeksjon med Covid-19
24. mars 2020

Smittespredning ved ØNH-prosedyrer

Ny informasjon viser at selv basal ØNH-undersøkelse er potensielt aerosolgenererende, og uansett medfører betydelig smitterisiko for både behandler og pasient. Prosedyrer utført på de øvre luftveiene hos asymptomatiske, presymptomatiske og symptomatiske pasienter med Covid-19 infeksjon medfører betydelig smitterisiko. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har samlet aktuell litteratur og internasjonale anbefalinger i vedlagt dokument. Vi anbefaler at kolleger både med pasientkontakt og i administrasjon gjør seg kjent med risikofaktorer og vedlagte anbefalte prosedyrer for smittevern. Vi har et ansvar for å ta vare på egen helse for å kunne tilby god behandling for våre pasienter
12. november 2019

Legeforeningens internasjonale dag

Gardermoen 4. desember 2019.
09. september 2019

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Søknadsfrist er 1. oktober. Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon sendes videre.
11. juni 2019

Voksentoppseminaret 2019

Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19
15. mars 2019

Høstmøtet 2019

Side 1 av 2