Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2019

Legeforeningens internasjonale dag

12. november 2019
Gardermoen 4. desember 2019.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

09. september 2019
Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Søknadsfrist er 1. oktober. Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon sendes videre.

Voksentoppseminaret 2019

11. juni 2019
Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Høstmøtet 2019

15. mars 2019

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

25. februar 2019

Arctic Rhinology 2019

15. februar 2019

Kort tungebånd

23. januar 2019
Ny veileder for vurdering og behandling av kort tungebånd hos nyfødte.

Tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser

14. januar 2019
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet anbefalingene.

Nasjonalt hørselsregistrer 2019

14. januar 2019
Tidlig diagnostikk og optimal habilitering av barn med hørselstap er viktig for at barna skal utvikle seg på linje med sine jevnaldrende i kommunikasjon, kognitiv funksjon, lese- og skrive ferdigheter, og sosioemosjonell utvikling.

Side 1 av 2