Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2019

Høstmøtet 22.-23.10.2020

13. august 2020
Årets møte er på Zoom!

Varsel om trakasering

28. juli 2020

Sommerhilsen

02. juli 2020

Covid-19 eller pollenallergi

15. april 2020
I kommende pollensesong vil det kunne oppstå tvil om symptomer på sykdom i øvre luftveier skyldes allergi eller Covid-19. Symptomene kan være like. Hensikten med dette dokumentet er å si noe om hvilke symptomer som kan tyde på hva, og gi råd om hvordan leger og pasienter bør forholde seg når det oppstår tvil om symptomene skyldes pollenallergi eller infeksjon med Covid-19

Smittespredning ved ØNH-prosedyrer

24. mars 2020
Ny informasjon viser at selv basal ØNH-undersøkelse er potensielt aerosolgenererende, og uansett medfører betydelig smitterisiko for både behandler og pasient. Prosedyrer utført på de øvre luftveiene hos asymptomatiske, presymptomatiske og symptomatiske pasienter med Covid-19 infeksjon medfører betydelig smitterisiko. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har samlet aktuell litteratur og internasjonale anbefalinger i vedlagt dokument. Vi anbefaler at kolleger både med pasientkontakt og i administrasjon gjør seg kjent med risikofaktorer og vedlagte anbefalte prosedyrer for smittevern. Vi har et ansvar for å ta vare på egen helse for å kunne tilby god behandling for våre pasienter

Legeforeningens internasjonale dag

12. november 2019
Gardermoen 4. desember 2019.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

09. september 2019
Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Søknadsfrist er 1. oktober. Dersom dette er interessant for foreningens medlemmer ber vi om at informasjon sendes videre.

Voksentoppseminaret 2019

11. juni 2019
Scandic Hotel - St Olavsplass, Oslo 20 - 22.11.19

Høstmøtet 2019

15. mars 2019

Side 1 av 2