Legeforeningens internasjonale dag

Gardermoen 4. desember 2019.